Rotterdam Boergoensevliet

In Rotterdam mochten we in opdracht van een goede klant een sleuf met damwand aanbrengen & verwijderen voor het verwijderen van diverse kabels, kabelkokers & leidingen. Vanaf een plateau in het talud zijn we gestart met het aanbrengen van het 1e deel van de sleuf. Hierna zijn we op de sleuf gaan staan om de overige damwanden aan te brengen. In overleg hebben we zowel de bemaling (met dank aan Mos Grondwatertechniek) als het grondwerk verzorgt. Alles uitgevoerd conform plan en berekeningen! Vakmanschap! Na de werkzaamheden hebben we ook de beschoeiing weer hersteld in den droge.

Dit project is uitgevoerd in februari 2022.