Hillen en Roosen IJburg

Voor het bouwbedrijf Hillen en Roosen heeft Heicon een damwandkuip aangebracht en verhuurd. Na een intensieve periode van ontwerpen, rekenen en tekenen zijn we buiten de damwanden gaan aanbrengen. Tijdens het aanbrengen stonden we in het midden van het kavel. Aansluitend is er een stempelraam gerealiseerd.
NA enkele maanden waarin Hillen en Roosen de kelder heeft gebouwd hebben wij de stempeling en de damwanden weer verwijderd. Het verwijderen van de damwanden was een uitdaging die op osn lijf geschreven is.