GPS Amsterdam

GPS AMSTERDAM

In het havengebied Westpoort van Amsterdam hebben we een 2-tal projecten mogen uitvoeren op het terrein van GPS. Als 1e hebben we een platform gemaakt welke half op het land en half op het water staat. Hiervoor hebben we buizen en damwand aangebracht. Later is er een frame op geplaatst welke de fundering is voor een pompstation. Het 2e werk is een stuw die we hebben aangelegd. We hebben de damwand aangebracht zowel boven als onder water. Tegen het damwand aan is een beweegbare schuif gemonteerd waarna de stuw is afgewerkt met een deksloof en leuningwerk.