Den Hoorn Paardenkooper

DEN HOORN PAARDEKOOPER

Nabij een bestaande waterleiding werd begin dit jaar een nieuw distributiecentrum met aanrijroute gerealiseerd. Hierbij werd vanuit de leidingbeheerder geëist dat te allen tijde onderhoud aan de leiding uitgevoerd moest kunnen worden en dat er bij een lek de aanrijroute hier geen schade van zou ondervinden.

Door het inzichtelijk te maken van de uitspoelkrater en de minimale ontgravingsdiepte die benodigd zou zijn voor het uitvoeren van onderhoudt is hierop een damwandscherm gedimensioneerd. Vanwege het dikke pakket aan slappe grondlagen was het niet mogelijk om bijvoorbeeld groutankers toe te passen, omdat deze tussen de funderingspalen van het distributiecentrum zouden uitkomen. Gekozen is het damwandscherm te verankeren aan een ankerscherm.

Begin dit jaar is het damwandscherm gerealiseerd door Heicon BV en is tijdens de werkzaamheden de waterleiding gemonitord op zettingen. Hiervoor zijn zakbakens op de waterleiding gemonteerd. Om horizontale vervormingen van het damwandscherm te beperken bij een calamiteit zijn de ankers voorgespannen.