Borssele Funderingswerk

Voor het borssele-project werd VLCV gecontracteerd door VBNK, het door TENNET gecontracteerde consortium, om 2 walbenaderingen te installeren die reiken van LAT op het wad tot ongeveer 50 m LAT aan de rand van de vaargeul van de Westerschelde inclusief alle bijbehorende werken.

Voor al het heiwerk en het hijswerk heeft VLST Heicon gecontracteerd. Gezien de ervaringen en de samenwerkingen uit het verleden van diverse personeelsleden van Heicon was dit een positieve keuze.

Heicon heeft de volgende werkzaamheden naar tevredenheid verzorgt. Het gehele project (inclusief engineering, afronding) is uitgevoerd in de periode oktober 2019 t/m maart 2020.

Het project bevatte de volgende werkzaamheden:

– Uitvoeren detail werkzaamheden damwandkuipen;

– Opstellen berekeningen;

– Opstellen benodigde deelwerkplannen.

 

Uitvoerende werkzaamheden

– Aanvoer equipment en materieel

– Het aanbrengen, ontgraven, aanvullen en verwijderen van een 2-tal damwandkuipen (totaal 200 m1) incl gording (HE400B) op tij water.  Uiteindelijk opgeschaald met 2 kranen om het werk optijd gereed te hebben.

– Het aanbrengen en verwijderen van 30 stuks stalen buis rond 609 x 9.3 op diverse lengtes, 4 stuks rond 711 x 9.5 lang 24 m1 en 4 stuks rond 810 x 10 lang 24 m1

– Hijswerk t.b.v. boorsinstallatie`s en overige.